اسامی برندگان قرعه کشی جام جهانی 2022 قطر:

 

1- خانم زینب اکبری                      30***093544

 

2- آقای علیرضا کرمانی                25***091358

 

3- خانم هدی کهربایی                  95***091981

 

4- آقای احمد حسین زاده              56***093969

 

5- خانم گلگز دیندار                     10***091944

 

6- خانم فاطمه مطلق                 91***092121

 

7- آقای محمود رستمی گرجایی   36***090590

 

8- آقای داوود رشیدی                 85***091288

 

9- آقای رسول چنگانیان               83***091331

 

10-  خانم نسترن یاری                 74***092288

 

 

منتظر تماس از سوی کارشناسان سایت جعبه ابزار باشید...

اسپانسر جوایز از برندهای :