سوسماری

دارای لایه الکترو استاتیکی

روکش رنگ بدنه از نوع استاتیکی

روکش رنگ بدنه از نوع استاتیکی کوره ای جهت جلوگیری از زنگ زدگی

جک سوسماری 5 تن مدل HLFJ0501 اینکو

جک سوسماری 2 تن مدل HFJ201 اینکو

مدل Active Hydraulic Garage Jack model AC-3402E