اره افقی بر شارژی

مجهز به چراغ نشانگر میزان شارژ باتری

اره افقی بر شارژی مدل MDJ21 باس

اره افقی بره همه کاره شلرژی با باتری لیتیوم مدلBJR181Z