اره افقی بر شارژی

اره افقی بره همه کاره شلرژی با باتری لیتیوم مدلBJR181Z

اره افقی بر شارژی مدل MDJ21 باس

مجهز به چراغ نشانگر میزان شارژ باتری