اره افقی بر شارژی

طراحی باتری به صورت خشابی

3,820,000 تومان

اره افقی بره همه کاره شلرژی با باتری لیتیوم مدلBJR181Z

اره افقی بر شارژی مدل MDJ21 باس