مغار

با کیفیت ساخت بالا

دارای دسته TPR ارگونومیک برای راحتی زیاد و کنترل دقیق

دارای دسته TPR ارگونومیک برای راحتی زیاد و کنترل دقیق

تیغه فولادی آلیاژی کربنی با درجه حرارت بالا برای محافظت از لبه

تیغه فولادی آلیاژی کربنی با درجه حرارت بالا برای محافظت از لبه

تیغه فولادی آلیاژی کربنی با درجه حرارت بالا برای محافظت از لبه

تیغه فولادی آلیاژی کربنی با درجه حرارت بالا برای محافظت از لبه

تیغه فولادی آلیاژی کربنی با درجه حرارت بالا برای محافظت از لبه

تیغه فولادی آلیاژی کربنی با درجه حرارت بالا برای محافظت از لبه