بست کمربند

در ابعاد کوتاه و بلند در بسته های ۱۰۰ عددی با کیفیت بالادر رنگ های سیاه و مشکی

عملکرد قفل شوندگی بهینه شده برای ایجاد اتصالات دائمی