صفحه ام دی اف بر

صفحه الماسه چند منظوره اقتصادی قطر 230 بوش

صفحه الماسه چند منظوره اقتصادی قطر 115 بوش

صفحه برش کارباید مولتی قطر 115 میلی‌متر بوش

تیغ اره گرد آلومینیوم و ام دی اف اکولاین بوش ابعاد 80×30×254 مدل 2608644413

تیغ اره گرد آلومینیوم و ام دی اف اکولاین بوش ابعاد 96×30×254 مدل 2608644412

تیغ اره گرد آلومینیوم و ام دی اف اکولاین بوش ابعاد 80×30×235 مدل 2608644422

تیغ اره گرد ام دی اف اکولاین بوش ابعاد 60×20×184 مدل 2608644424

تیغ اره گرد آلومینیوم و ام دی اف اکولاین بوش ابعاد 60×20×184