پیچ دستی

مجهز به دسته ضد لغزش به منظور استفاده بهتر

مجهز به دسته ضد لغزش به منظور استفاده بهتر

مجهز به بدنه ای از فولاد سخت‌کاری شده با مقاومت بالا

مجهز به بدنه ای از فولاد سخت‌کاری شده با مقاومت بالا

مجهز به بدنه ای از فولاد سخت‌کاری شده با مقاومت بالا

مجهز به بدنه ای از فولاد سخت‌کاری شده با مقاومت بالا

مجهز به بدنه ای از فولاد سخت‌کاری شده با مقاومت بالا