سنگ پروفیل بر

لوازم برشی برند Swaty Comet ساخت اسلوونی و یوگسلاوی

پک 20 عددی صفحه برش پروفيل بر تخصصی فلز ، D:355

پک 10 عددی صفحه برش پروفیل بر بوش ابعاد 2.8×25.4×350