تازه ها

post

اره زنجیری(اره برقی) چیست؟

اره زنجیری یا به اصطلاح عامیانه اره برقی یا اره درخت بر ابزاری می باشد که از یک موتور و یک زنجیر تیغ دار تشکیل شده است که حول یک ورق فلزی به اسم ساطور می چرخد و عملیات برش چوب را به راحتی انجام می دهد.