تراز لیزری

عدم نمایش خط افقی و عمودی به صورت مجزا

عدم نمایش خط افقی و عمودی به صورت مجزا

مجهز به باطری با طول عمر بالا

مجهز به باطری با طول عمر بالا

مجهز به نشانگر وضعیت شارژ باطری

مجهز به باطری با طول عمر بالا

مناسب برای کاربری طولانی مدت به دلیل مصرف بهینه باتری

دارای قابلیت قفل پاندول جهت حفاظت از سیتم لیزر دستگاه در حین جابه جایی

خط تراز بصورت 360 درجه همراه با نمایش 2 خط شاقولی عمود بر هم (جهت گونیا و شاقول) و یک نقطه شاقول در زیر دستگاه