قلاویز

قلاویز چپ گرد ، JGAW0502

قلاویز چپ گرد ، JGAW0501

قلاویز گیر (Narex (m2-m7

قلاویز ماشینی Narex M 36*1.5 HSSE

ست مته و قلاویز Volkel M3-M12

ست قلاویرو مته Volkel M3-M12

ست قلاویز و حدیده Volkel M3-M20

قلاویز مورسی 2x3 DIN 2178