موتور برق

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

46,198,000 تومان

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

43,798,000 تومان

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

30,598,000 تومان

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

24,598,000 تومان

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

12,598,000 تومان

دارای سیستم هشدار دهنده کمبود روغن

دارای طراحی خاص و کم حجم در قسمت بدنه