موتور برق

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

35,595,000 تومان

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

33,695,000 تومان

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

23,495,000 تومان

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

18,895,000 تومان

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

9,595,000 تومان

دارای سیستم هشدار دهنده کمبود روغن

دارای طراحی خاص و کم حجم در قسمت بدنه