روغنی

بدنه از جنس فولاد مستحکم

مناسب استفاده در تعمیرگاه ها و کارگاه ها

دارای حداکثر کارایی و استهلاک کم

پایه پهن و بسیار محکم

پایه پهن و بسیار محکم

پایه پهن و بسیار محکم

پایه پهن و بسیار محکم

پایه پهن و بسیار محکم

پیستون و سیلندر پولیش شده