ابزارهای برش و سایش

بالاترین کیفیت برش با طول عمر بالا

دارای بالاتریـن کیفیت برش و سـایش

تیغ رنده انسی مدل Onci

تيغ اره گرد دندانه الماسه (چوب و نئوپان)- Onci مدل OMEGA-110

سنگ فیبری استیل

سنگ فیبری سنگبری