سایه پاش

استفاده آسان به دلیل طراحی پیشرفته

دارای پیچ تنظیم پهنای پاشش

دارای پیچ تنظیم پهنای پاشش

پیستوله سایه پاش سه تنظیم مدل 3132

پیستوله سايه پاش كاسه بغل

پیستوله سايه پاش سه تنظيم H2000

پیستوله سايه پاش سه تنظيم حرفه ای