پمپ کفکش

قابل استفاده  برای در مصارف خانگی،بالا کشیدن و تخلیه آب از  مخازن و استخرها،آبیاری باغ و محوطه ها

قابل استفاده  در مصارف خانگی،بالا کشیدن و تخلیه آب از  مخازن و استخرها،آبیاری باغ و محوطه ها

مناسب جهت پمپاژ آبهای کثیف و تخلیه پساب های خانگی