علف زن برقی

علف زن برقی مدل UR3000

علف تراش “داس” برقی DAGT 250 E

علف تراش”داس” برقی 350 وات DAGT 350 E

علف تراش موتوری 4 کاره

علف تراش موتوری 3 اسب مدل DABC 520

علف تراش موتوری 1.7 اسب مدل DABC 430

علف تراش چهار زمانه پشتی DBC360-4BP

علف تراش “داس” برقی DAGT 250 E

علف تراش”داس” برقی 350 وات DAGT 350 E