آلن ستاره ای

بدنه سخت کاری و حرارت داده شده

آچار ستاره ای کیفی ۹ عددی (سایز بلند) اکو