شمشاد زن برقی

شمشاد بر برقی ۴۷ سانت ۵۷۰ وات سری EXPERT

شمشاد بر برقی ۶۰ سانت ۶۵۰ وات سری EXPERT

شمشاد بر برقی ۴۵ سانت ۴۲۰ وات سری CLASSIC

شمشاد بر برقی ۵۶ سانت ۶۰۰ وات سری EXPERT

شمشاد زن موتوری ۶۰ سانت

شمشادزن برقی مدل SHZ-55 ان ای سی

شمشادزن برقی ( دولبه) مدل UH7580

شمشادزن برقی ( دولبه) مدل UH6570