دریل نمونه برداری

دریل نمونه برداری DB1500-2 E

دریل نمونه برداری مهندسی (خشک و تر) با پایه قابل تنظیم

دریل نمونه برداری مهندسی (خشک و تر) با پایه

دریل نمونه برداری مهندسی (خشک و تر ) با پایه

پمپ وکیوم نمونه بردار مدل D215837 دیوالت

تانک آب دستگاه نمونه بردار مدل D215824

دریل نمونه‌بردار خشک و تر D21583K و پایه تاشو D215831

دریل نمونه‌بردار خشک D21580 - پایه D215821-XJ

دریل نمونه‌بردار تر حرفه‌ای D21585 و پایه تاشو D215851-XJ