دستگاه خراطی

ماشین خراطی ۳۵۰ میلیمتر۷۵۰ وات دور متغیر به طول ۶۰ سانتیمتر

ماشین خراطی ۳۵۰ میلیمتر۷۵۰ وات دور متغیر به طول ۱ متر

ماشین خراطی ۳۳۰ میلیمتر۳۵۰ وات دور متغیر

ماشین خراطی ۳۵۰ میلیمتر۴۰۰ وات ۴ سرعته به طول ۱ متر

ماشین خراطی ۴۰۰ میلیمتر دور متغیر ۱۵۰۰ وات و طول ۱ متر

ماشین خراطی ۳۵۰ میلیمتر دور متغیر ۷۵۰ وات و طول ۱ متر

ماشین خراطی ۳۰۰ میلیمتر دور متغیر ۵۵۰ وات و طول ۴۵۵ میلیمتر

ماشین مینی خراطی رومیزی دور متغیر