پیستوله کاسه زیر

قابل استفاده در انواع هنر های دستی

دارای نشتی گیر لاستیکی منحصر به فرد

مناسب کار های گرافیکی و هنری

امکان استفاده در رنگ کاری های صنعتی

مناسب رنگ آمیزی های گرافیکی و هنری

متناسب با کارهای هنری، گرافیکی و رنگ پاشی