مانومتر

1,900,000 تومان
1,769,000 تومان
1,400,000 تومان
1,350,000 تومان

مجهز به سیستم ایمنی پیشرفته جهت عملکرد با اطمینان

مانومتر اکسیژن EH2615

مانومتر اکسیژن EH2614

مانومتر اکسیژن EH2613

دارای پیچ تنظیم پلاستیکی

دارای پیچ تنظیم آلومینیومی