جرثقیل

مجهز به سیستم محافظت اضافه بار

مجهز به سیستم محافظت اضافه بار

مجهز به سیستم محافظت اضافه بار

مجهز به سیستم محافظت اضافه بار

مجهز به سیستم محافظت اضافه بار

بدنه بزرگ با قلاب ریخته ریخته گری شده به روش DROP FORGED

بدنه بزرگ با قلاب ریخته ریخته گری شده به روش DROP FORGED