ابزارآلات شارژی

مجموعه ۴۰ عددی دریل پیچ گوشتی و ابزار مدل BS1808 باس

دریل پیچ گوشتی شارژی مدل 0001 باس

مینی فرز شارژی مدل bs5.0118vf باس

مجموعه 29 عددی دریل پیچ گوشتی و سری مدل jigo style 2021 باس

اره افقی بر شارژی مدل MDJ21 باس

پیچ گوشتی شارژی پرو مدل 90-1LWQ کد 2 باس

دریل پیچ گوشتی شارژی مدل BS2518 باس

پیچ گوشتی شارژی مدل L18 باس

پیچ گوشتی شارژی مدل Bs123sl باس

پیچ گوشتی شارژی مدل BS18-1bc باس

پیچ گوشتی شارژی مدل BS1220 باس

پیچ گوشتی شارژی مدل BS18-1b باس