میخکوب شارژی

میخکوب شارژی براش لس ۱۸ ولت با باطری لیتیومی اضافه و کیف