درزگیرها

آتش خاموش کن سل سیل

چسب و درزگیرسیلیکونی POLY BOND

چسب فشارقوی پی وی سی R306 آک فیکس

درزگیر آکرلیک رنگ پذیر واکر WACKER PS

درزگیر سیلیکون شیشه و فلز واکر WACKER GM

درزگیر سیلیکونی HQ اینتکس

درزگیر سیلیکونی کند ساز آتش واکر 465

سیلیکون آئینه سل سیل

سیلیکون استاکسی سل سیل (اکو)

سیلیکون پی ار او (PRO) سل سیل