درزگیرها

درزگیر سیلیکونی HQ اینتکس

نوارهای خود چسب فکوت PIB

نوارخودچسب بوتیل فکوتALUTHENE-40

نوارخود چسب بوتیل POLIFLEX – 80

نوارچسب برپایه بیتوم (قیر) فکوت

نوارتکی فکوت POLIFLEX 90 – 15

نوار خود چسب بوتیل فکوت ALUBOND-R

نوار تفلون حرارتی فکوت Twine- seal

نوار آب بندی سیلیکونی فکوت

مخلوطی ژلاتینی بر پایه سیلیکون

مالتی پرپوز غفاری

ماستیک هیبرید 50 و 35 سل سیل