تیغ گرد بر

گردبرهای سری

گردبر هالوژنی 8 درصد کبالت

تيغ اره گرد دندانه الماسه (MDF) Onci مدل OMEGA-112

تیغ اره های خط زن کونیکال (مخروطی) و تخت Onci مدل OMEGA-124

تیغ اره های خط زن دو تکه (فیلردار)-Onci مدل OMEGA-125

تيغ اره گرد با دندانه الماسه جهت برش آلومينيوم Onci مدل OMEGA-208

تیغ اره گرد الماسه با زاویه تند Onci مدل OMEGA-300