قطعات الکترونیکی

دارای  60 آمپر و 1000 ولت

دارای ولتاژ کاری بیش از 650 ولت

دارای مقاومت در برابر دمای بالا

دارای جریان ولتاژ 300 ولت و 60 آمپر جریان کاری

دارای 300 ولت جریان ولتاژ و 60 آمپر جریان کاری

دارای 300 ولت جریان ولتاژ و 60 آمپر جریان کاری