براده برداری و تراشکاری

مته های انسی مدل Onci

تیغچه های اور فرز انسی مدل Onci

مجهز به نوک تیز جهت عملیات سوراخ‌کاری‌ دقیق

مجهز به نوک تیز جهت عملیات سوراخ‌کاری‌ دقیق

مجهز به نوک تیز جهت عملیات سوراخ‌کاری‌ دقیق

دارای تیغه الماسه با قابلیت جا ‌به‌ جایی