قاپک

مناسب برای بلند کردن و حمل بسیاری از قطعات همچون شیشه، سنگ، ورق و

مخصوص انواع شیشه، سنگ و ورق ام دی اف

مخصوص انواع شیشه، سنگ و ورق

مناسب برای بلند کردن و حمل بسیاری از قطعات همچون شیشه، سنگ، ورق و…

مناسب برای بلند کردن و حمل بسیاری از قطعات همچون شیشه، سنگ، ورق و…

ماشه قاپکها با کد ۱۷۴ مدریت

لاستیک کامل قاپکها با کد C-0173 مدریت

پنجه گیر پلاستیکی قاپکها با کد C-0172 مدریت

دسته چدنی قاپکها با کد C-0175 مدریت