گیره ها

گیره بغل میز 2.5 اینچ EH3111

گیره بغل میز وینکسEH3101~EH3103

گیره آهنربایی نورس

گیره آهنربایی نورس

دارای قابلیت تجهیز فک‌های گوناگون

دارای قابلیت تجهیز فک‌های گوناگون

دارای قابلیت تجهیز فک‌های گوناگون