سنباده رول

سنباده رول نورس

پارچه با کیفیت بالا مخصوص چوب ، آهن و فلزات نرم (مس/آلومینیوم/روی)

سنمباده پارچه ای با بهره گیری از رزین کیفیت بالا

دارای مقاومت بالا برای سطوح سخت

دارای مقاومت بالا برای سطوح سخت

دارای مقاومت بالا برای سطوح سخت

دارای مقاومت بالا برای سطوح سخت

دارای مقاومت بالا برای سطوح سخت