لباس کار

دارای طراحی ارگونومیک

لباس یکسره ضد اسید

لباس یکسره مهندسی (رنگ بندی مختلف)

لباس یکسره یک بار مصرف

لباس یکسره آستین بلند مدل ایران خودرویی

لباس یکسره آستین کوتاه (رنگ بندی مختلف)