کارواش القایی

کارواش خانگی قدرتمند برند Nova ساخت کشور چین

محصول صنعتی شرکت Nova بادوام بالا ساخت چین

محصولات حرفه ای و صنعتی برند Nova ساخت کشور چین

محصولات حرفه ای صنعتی برند Nova ساخت کشور چین

واتر جت قدرتمند و تخصصی برند Karcher ساخت فناوری کشور آلمان

کارواش هوشمند خانگی و صنعتی کرشر Karcher ساخت کشور آلمان

کارواش صنعتی و واترجت آب سرد Karcher ساخت کشور آلمان