کلتیواتر

کلتیواتور 10 اسب دیزل گیربکسی DABSD 1350DE

کلتیواتور بنزینی 7 اسب گیربکسی DABSG 1050 B

گیربکس صنعتی از جنس چدن ریخته گری شده

گیربکس صنعتی از جنس چدن ریخته گری شده