ابزارهای کارگاهی و بارگیری

3,375,000 تومان
84,900 تومان
51,900 تومان

بدنه تمام فلزی مقاوم در برابر ضربه

مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی

مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی

مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی

مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی

مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی

مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی