جعبه بکس درایو یک چهارم

قابل استفاده به همراه آچار دستی و آچار جغجغه

جعبه ابزار 106 پارچه پلاستیکی (سبز)

جعبه ابزار سبز 80 پارچه پلاستیکی (سبز)

جعبه ابزار 97 پارچه پلاستیکی (سبز)

جعبه ابزار سبز 108 پارچه پلاستیکی (سبز)

ست بکس 23 پارچه نووا ساخت کشور تایوان

جعبه بکس کامل 42 پارچه 1/2 و 1/4

جعبه بکس31 پارچه 1/2 و 1/4 جعبه سبز

جعبه بیت کامل 1/4 ، با دسته جغجغه مینی

جعبه بیت کامل 1/4 ، با بیت گیر ضامن دار