ملزومات بکس کشویی

بدنه سخت کاری شده و حرارت داده شده

بدنه سخت کاری شده و حرارت داده شده

دسته کشویی فشار قوی ۳/۴

دسته کشویی فشار قوی یک اینچ

ساخته شده از جنس آلیاژ کروم وانادیوم