اسلب گیر

مناسب برای حمل و نقل ورق ها و اسلب ها سنگی ، چوبی و شیشه ای

مناسب برای حمل اسلب های سنگی ، جام شیشه ، ورقه های فلزی ، MDF و …

مناسب برای حمل اسلب های سنگی ، جام شیشه ، ورقه های فلزی ، MDF و …

مناسب برای جا به جایی، حمل آسان، سریع و ایمن

دارای مقاومت بسیار بالا در برابر فشار

کفشک اسلب گیر جرثقیلی سه تن با کد V-0119 مدریت

کفشک اسلب گیر جرثقیلی یک تن با کد V-0096 مدریت