تراشکاری و قالب سازی

مته کبالت نورس

مته الماسه نورس

حدیده مدل 2 INCH ان ای سی

حدیده 4 مدل INCH ان ای سی

حدیده 6 مدل INCH ان ای سی

تراش دور متغیر ۱۵۰۰ وات ۷۰ سانت

ماشین کپی تراش ۵۵۰ وات پایه دار به طول ۱ متر دور متغیر

مینی تراش ۳۵ سانت سنتر ۱۸ ۵۵۰ وات دور متغیر

دستگاه تیز کن اره دیسکی ۹۰ الی ۳۵۰ میلیمتر