پیچ گوشتی ساده

دارای نوک‌ سخت‌ کاری شده و با مقاومت بالا

ست پیچ گوشتی دسته کریستالی وینکس

پیچ گوشتی تورکس (ستاره ای)