پیچ گوشتی ساده

درایوال 12 پر آهنربایی 10 میلی متر

سر بیت های آبکاری شده با آلیاژ کروم

پیچ گوشتی کیفی ستاره ای

پیچ گوشتی ستاره ای TX S600

پیچ گوشتی دسته شیشه ای CL-700

پیچ گوشتی ۷ عددی زرد و مشکی EL 970

پیچ گوشتی ۱۵۶ عددی زرد و مشکی – استند EL 156S