علف زن بنزینی

ظرفیت استفاده 4 کاره تبدیل نازل علف زن به شمشاد زن، شاخه زن و چمن زن

مجهز به کلید گازی ایمن جهت قطع و وصل

داس موتوری۴۳ سی سی بنزینی

گوشه زن بنزینی ۱ اسب با سیستم کاربراتور پیشرفته