علف زن بنزینی

دارای فیلتر برای ورود هوای تمیز به موتور

علف تراش بنزینی مدل 5242BC

علف تراش چهار زمانه پشتی DBC360-4BP

علف تراش موتوری 1.7 اسب مدل DABC 430

علف تراش موتوری 3 اسب مدل DABC 520