ابزارآلات اندازه گیری

مناسب برای نگه داری قطعه های گرد

تولیدات با کیفیت برند Nova ساخت چین

تحت لیسانس اتریش با کیفیت عالی

تحت لیسانس اتریش با کیفیت بسیار بالا

محصولات تخصصی برند Insize تحت لیسانس اتریش

شعاع سنج دیجیتال اینسایز تحت لیسانس اتریش

قطر سنج اینسایز تحت لیسانس اتریش

سختی سنج اینسایز تحت لیسانس اتریش

سختی سنج اینسایز تحت لیسانس اتریش

قطر سنج اینسایز تحت لیسانس اتریش

قطر سنج اینسایز تحت لیسانس اتریش

عمق سنج دیجیتال اینسایز تحت لیسانس اتریش